Membri Facebook

Despre noi

Scopul „Societatii Romane de Epidemiologie” (SRE) este ca, prin exercitarea dreptului de libera asociere, sa promoveze starea de sanatate a populatiei din Romania, prin mijloace specifice profesional-stiintifice si educationale ale specialitatii medicale de epidemiologie.

Obiective

Pentru Realizarea acestui scop, S.R.E. isi propune urmatoarele OBIECTIVE:

1- Dezvoltarea cercetarii stiintifice medicale in general si indeosebi a cercetarii in epidemiologie, sanatate publica si organizare sanitara, generatoare de strategii si baza profesionala fezabila si eficienta pentru decizii politice, guvernamentale si de autoritate publica locala, din domeniul activitatilor de promovare a starii de sanatate a populatiei;

2- Sprijin profesional pentru realizarea activitatilor specifice din domeniul profilaxiei si terapeuticii bolilor, recuperarea si reabilitarea medico-sociala, protejarea si sprijinirea categoriilor de persoane sau comunitati periclitate in starea lor de sanatate, inclusiv mentinerea si promovarea starii de sanatate a populatiei;

3- Contributie profesionala pentru activitatile de elaborare, implementare si evaluare a Programelor Nationale de Sanatate si ale implementarii si derularii programelor regionale sau locale de sanatate publica, pentru prevenirea si combaterea unor maladii cu risc pentru populatie sau comunitate;

4- Sprijinirea realizarii atributiilor juridice ale institutiilor si organismelor guvernamentale sau civile prin asigurarea expertilor si expertizelor profesionale, tehnice, juridice si de management, specifice domeniului epidemiologiei, sanatatii publice si de organizare sanitara;

5- Asigurarea consultantei profesionale de specialitate pentru crearea sau desfiintarea unor institutii medicale de profil, dezvoltarea institutionala a sistemelor specifice, acreditarea institutionala si inspectia calitatii, elaborarea si aplicarea normelor profesionale, etice si juridice care privesc institutiile sau colectivele care isi desfasoara activitatea in domeniul specialitatii de epidemiologie.

6- Asumarea responsabilitatii collective pentru garantarea independentei profesionale cu inalat eficienta si utilitate sociala si medicala,crestera responsabilitatii profesionale:autoritatii medicului epidemiolog si ale activitatilor de epidemiologie-sanatate publica in ierarhia sistemului organizatoric al asistentei medico-sanitare;

7- Contributii la elaborarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane de specialitate prin participarea la formarea,specializarea,perfectionarea si educatia continua din domeniul specialitatii, infiintarea si desfiintarea specialitatilor, delimitarea competentelor si stabilirea programei si duratei diferitelor forme de specializare si perfectionare profesionala;

8- Incurajarea si sprijinirea, prim masuri organizatorice si propuneri legislative concrete de atragere in specialitate a tinerilor absolventi, respectiv antrenarea cat mai larga a specialistilor din diferite domenii ale activitatii medicale si nemedicale, in perfectionarea profesionala specifica si activitate competenta in domeniul epidemiologiei si sanatatii publice;

9- Participarea membrilor la elaborarea ghidurilor de practica din domeniul specialitatii precum si ale normativelor profesionale pentru organizarea sistemului de sanatate publica si sistemului informational sanitar aferent, in vederea corelarii acestora cu normativele WHO si ale tarilor din UE;

10- Garantarea unei participari cu o inalta competenta profesionala in activitatile internationale specifice domeniului specialitatii, prin prezenta activa a membrilor societatii la congresele, conferintele, manifestarile stiintifice si de perfectionare profesionala sau comisii de experti, etc. , respectiv prin colaborari stiintifice internationale.

11- Asigurarea si garantarea unui climat favorabil de activitate si conlucrare / colaborare profesionala pluridisciplinara larga, respectiv parteneriat loial, pe baza de reciprocitate cu autoritatile guvernamentale si nonguvernamentale responsabile sau implicate in realizarea politicilor de sanatate si de ameliorare / promovare a starii de sanatate a populatiei.

12- Organizarea activitatii economice legate de indeplinirea obiectivelor de mai sus

13- Activitate publicistica. Editarea unei reviste de specialitate.