Membri Facebook

Statutul SRE

Am convenit constituirea unei Asociatii cu urmatorul STATUT:

CAPITOLUL I – Denumire. Forma juridica. Sediu. Durata.

Art. 1 – DENUMIREA Asociatiei este „Societatea Romana de Epidemiologie” denumita in continuare S.R.E.

Art. 2 – FORMA JURIDICA – SRE se costituie ca persoana juridica romana de drept privat, autonoma, organizatie profesionala cu caracter stiintific si educational, apolitica, neguvernamentala si nonprofit, cu reprezenrare nationala, care isi desfasoara activitatea in asistenta medicala, invatamantul si cercetarea stiintifica epidemiologica din Romania in conformitate cu legea romana, cu prezentul statut si cu act constitutiv.

– S.R.E dobandeste personalitate juridica la data inscrierii sale in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Judecatorie.

– Din punct de vedere structural si functional S.R.E. este membra afiliata a Asociatiei Medicale Romane (A.M.R.).

Statut_complet (pdf)